U krijgt een deskundige behandeling

U kunt van mij verwachten dat ik u deskundig behandel, begeleid, ondersteun en adviseer, zodat u een gezond gebit krijgt en behoudt. Om u goed te kunnen behandelen volgens de laatste ontwikkelingen en methoden, houd ik mijn kennis op peil door het volgen van cursussen het bijwonen van congressen en het lezen van vakliteratuur.

Ik ben lid van:

NVM (Nederlandse Vereniging Van Mondhygiënisten), NVVP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie) en NTVT (Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde). Daarnaast sta ik ingeschreven in het KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten). De praktijk is aangesloten bij De Stichting Garantie Mondzorg en de Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn van het Paramedisch Instituut.

De titel mondhygiënist is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg (wet Big). De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de HBOopleiding. De opleidingseisen zijn wettelijk geregeld.

Omdat zowel de mondhygiënist, als de tandarts in uw mond werkt, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat er overleg/communicatie met uw tandarts is. Dit doe ik wanneer nodig telefonisch, maar ook stuur ik na iedere behandeling een rapportage naar uw tandarts. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, verzoek ik u dat bij uw eerste bezoek te laten weten.

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat ik u onjuist of onzorgvuldig informeerde of behandelde? Vraag om een verhelderend gesprek. Ik kan u dan nog eens uitleggen waarom ik iets op een bepaalde manier deed. We kunnen wellicht gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Indien u suggesties heeft voor verbetering van de service of indien u vragen heeft over behandelingen, verzoek ik u u te reageren via een e-mail aan .

Advies van de NVM

Als u er samen niet uit komt, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Waarbij wij zijn aangesloten.

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189