Tarieven

Vanaf 2013 zijn de tandheelkundige tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA). De NZA heeft een prestatielijst mondzorg vastgesteld. Hierin staan alle tandheelkundige behandelingen beschreven met het bijbehorende tarief.

Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg