Intake-formulier en Gezondheidsvragenlijst

Voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons in de praktijk, vragen we u een intake-formulier en gezondheidsvragenlijst in te vullen. U krijgt dit intake-formulier + vragenlijst toegestuurd door ons óf u kunt de vragenlijst downloaden

In het kader van uw behandeling hebben wij ons te houden aan een aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Volgens de AVG moeten wij u toestemming vragen voor een aantal zaken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Daarom vindt u deze items op het intake-formulier. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet als patiënt in onze praktijk opnemen.

Volgens de WGBO hebben wij een wettelijke dossierplicht. Hiervoor is het noodzakelijk een aantal gegevens van u vast te leggen, waaronder ook informatie over uw algemene gezondheid. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige/mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat uw tandarts en mondhygiënist hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Werkwijze Inge Putter, mondhygiënist in Driebergen

De eerste afspraak duurt altijd 60 minuten. In dit uur gebeurt het volgende:

  • Ik neem met u de ingevulde gezondheidsvragenlijst door
  • Ik doe een mondonderzoek en leg de gegevens vast
  • Samen met u bespreek ik wat de verschillende mogelijkheden zijn om uw eventuele mondproblemen op te lossen
  • Vervolgens wordt er een behandelplan/zorgplan opgesteld
  • U krijgt een overzicht van de kosten die aan de behandeling zijn verbonden
  • U krijgt van mij voorlichting over de mondverzorging en instructies die bij uw situatie passen
  • Wanneer het mogelijk is, maak ik een begin met de professionele gebitsreiniging (d.w.z. tandsteen verwijderen en gladmaken van de worteloppervlakken).

Vervolgafspraken

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat een uur niet voldoende is, worden er vervolgafspraken gemaakt om een volledige gebitsreiniging te kunnen uitvoeren.

Herbeoordelingsafspraak

Wanneer uw hele gebit professioneel gereinigd is en uw mondhygiëne in orde is, wordt er een herbeoordelingsafspraak gemaakt die na drie of vier maanden zal plaatsvinden, waarbij de situatie opnieuw wordt vastgelegd. Daarnaast wordt uw mondhygiëne gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Eventueel wordt uw gebit professioneel gereinigd.

Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordelingsafspraak, stel ik in overleg met u een nazorgschema op. De periode tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van de situatie in uw mond en kan varieren, bijvoorbeeld om de drie, vier of zes maanden.